Sportzorgconcept de Haamen in het Nieuws

Het Kenniscentrum Sport heeft een interview gepubliceerd over het sportzorgconcept van Sportlandgoed de Haamen in de gemeente Beek, waar ik enkele jaren geleden een bijdrage aan heb mogen leveren. In het artikel lichten Arend te Velde van OZO en ikzelf toe waarom het sportzorgconcept tot stand is gekomen en welke verbinding er in het Sociaal Domein tussen Sport, Zorg en Wmo gevonden kan worden. Het artikel kun je via deze link vinden op www.allesoversport.nl

Of kijk op www.dehaamen.nl voor meer informatie over de verbinding sport en Sociaal Domein in de praktijk.

Geef een reactie