Projecten

Referenties

logo1

Coöperatie VGZ en gemeenten

Arrangementenmonitor 

Lees meer.

logo3

Gemeente Venlo

Monitoring Sociaal Domein Lees meer.

logo5

Gemeenten Limburg Noord

Scholing arrangeren

Lees meer.

logo4

Gemeente Peel en Maas Coöperatie VGZ

Ondersteuning bij transformatie

Lees meer.

logo6

Gemeente Beek

Projectleider sport-zorgconcept sportlandgoed De Haamen

Lees meer.

logo2

VenloDroom

Procesbegeleider

Lees meer.

Begeleiding toegang/Wijkteams

 • Gemeente Bergen: Begeleiding Arrangeren Sociaal Domein
 • Gemeente Beesel: Begeleiding arrangeren Sociaal Domein
 • Gemeente Gennep: Begeleiding toegang Sociaal Domein
 • Gemeente Venray: Begeleiding toegang Sociaal Domein
 • Gemeente Peel en Maas: Begeleiding Schakelplein bij arrangeren
 • Gemeente Venlo: Scholing Sociale wijkteams
 • Gemeente Maastricht: Tussenevaluatie Proeftuin Caberg-Malpertuis
 • Gemeente Roermond: Procesbegeleiding kanteling Wmo Roermond

Beleids- en conceptontwikkeling

 • Gemeente Peel en Maas en Zorgkantoren Coöperatie VGZ: Adviseur implementatie begeleiding
 • Gemeente Maastricht: Adviseur positionering sport en bewegen in het sociaal domein
 • Gemeente Beek: Ontwikkeling sportzorgconcept de Haamen
 • Gemeente Roermond: Adviseur Welzijnsvisie Roermond
 • Gemeenten Zeeuws Vlaanderen: Adviseur Masterplan Voorzieningen Zeeuws Vlaanderen
 • Gemeente Utrecht: Adviseur lange termijn visie voorzieningen Utrecht-West
 • Gemeente Sevenum: Adviseur woon-zorg-welzijnsvoorziening
 • Gemeente Sittard-Geleen: Adviseur subsidieregelingen Wmo
 • Gemeente Helden: Adviseur wonen-zorg-welzijn voor ouderen

Monitoring

 • Gemeenten Limburg-Noord: Ondersteuning regionale werkgroep Monitoring
 • Gemeente Maastricht: Ontwikkeling Atlas Sociaal Domein
 • Gemeenten Noord- en Midden-Limburg: Coördinator contractbeheer Hulp bij het Huishouden
 • Gemeenten Westelijke Mijnstreek: Coördinator contractbeheer Hulp bij het Huishouden

Adviseur financiën 

 • Gemeente Stein: Evaluatie herijking HbH
 • Gemeente Venlo: Advisering financiën Sociaal Domein
 • Gemeente Sittard-Geleen: Advisering implementatie BCF
 • Woningcorporatie Weller Heerlen: Adviseur maatschappelijk vastgoed
 • Gemeente Rotterdam/Kralingen-Crooswijk: Adviseur bekostiging welzijn

Projectleider/procesbegeleider 

 • WWZ-Partners Venlo: Procesbegeleider VenloDroom
 • Gemeente Beek: Projectleider sport-zorgconcept sportlandgoed De Haamen
 • Gemeente Heusden: Beleidsadviseur welzijn a.i.
 • Gemeente Wijchen: Beleidsadviseur jeugd a.i.
 • Gemeente Roermond: Kwartiermaker nieuw poppodium
 • Gemeente Maasgouw: Kwartiermaker Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Gemeente Loon op Zand: Projectleider Wmo a.i.
 • Gemeente Maasgouw: Procesmanager implementatie Wmo
 • Gemeente Gennep: Projectmanager ad interim implementatie Wmo

Workshops

 • Robuust: Workshop arrangementenwaaier GGZ Noord-Limburg
 • Diverse gemeenten: Workshop Transformatie in het Sociaal domein
 • ZONH: Workshop zorg in de wijk
 • Radar: Workshop transformatie Sociaal Domein
 • Gemeente Heerlen: Begeleiding brainstorm sport-zorg-Wmo
 • Gemeente Landgraaf: Begeleiding netwerkbijeenkomst transities
 • Dichterbij Land van Cuijk: Workshop ontwikkelingen Wmo
 • Peel en Maas: Workshop aanpak implementatie begeleiding
 • Gemeenten Zuid-Limburg: Conferentie begeleiding: Workshop innovatie in begeleiding
 • Gemeente Nijmegen: Workshop BCF en good governance
 • Gemeente Maasgouw: Workshop gemeente, zorgkantoor en zorginstellingen uit V&V en VG-sector
 • Provincie Zeeland en gemeenten Zeeuws Vlaanderen: Brainstorm aanpak Masterplan voorzieningen in “krimpregio” Zeeuws Vlaanderen
 • Kennisplatform voorzieningenclusters: Wmo en multifunctionele accommodaties
 • Vereniging sport en gemeenten: Wmo en sport: lust of last?
 • Gemeente Heeze-Leende: Contractfinanciering en contractbeheer
 • VNG-congres CJG: CJG ook haalbaar in kleine gemeente

Geef een antwoord