Projectmanagement

Projectmanagement

Maarten Thönissen is gespecialiseerd in projectmanagement. Hij is gewend om op een rijdende trein te springen en een complex project binnen de gestelde (inhoudelijke en financiële) kaders en deadlines tot het gewenste resultaat te brengen. Als team-player en organisator pur sang betrekt hij nadrukkelijk de medewerkers van de opdrachtgever én externe belanghebbenden bij het proces.

Beleidsvormende en implementatieprojecten zijn hem op het lijf geschreven. Voorbeelden zijn projectmanagement bij de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, kwartiermakerschap bij de inrichting van een nieuwe (beleids)taak en inrichten van een samenwerkingsstructuur in het kader van de transformatie in het Sociaal Domein.

DSC_0312