Profiel

Profiel

Maarten Thönissen werkt al vele jaren met passie en betrokkenheid in en voor de maatschappelijke sector. De laatste jaren werkt hij mee aan innovatieve projecten in het Sociaal Domein. Zo is hij betrokken geweest bij VenloDroom, een succesvolle innovatiepilot; heeft hij het concept sport-zorgprogramma’s in het Sociaal Domein geïntroduceerd en adviseert en begeleidt hij vele gemeenten en maatschappelijk partners bij de transformatie in het Sociaal Domein.

Vanuit deze projecten in de praktijk ontwikkelt hij nieuwe concepten en instrumenten, zoals het Leefzorgplan, een vraagverhelderingsinstrument voor Sociale Wijkteams, de Arrangementenwaaier, een inspiratiemodel voor de transformatie in het Sociaal Domein en de Arrangementenmonitor, een gezamenlijke, integrale monitor voor gemeenten en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

awbz conferentie.foto ERMINDO ARMINO
awbz conferentie.foto ERMINDO ARMINO