Instrumenten

Instrumenten

In projecten ontwikkel ik nieuwe instrumenten en concepten die bruikbaar zijn bij beleidsvorming en in de uitvoering van de transformatie in het Sociaal Domein. De volgende instrumenten worden ingezet in verschillende projecten.

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om:

  • Te transformeren
  • Te arrangeren
  • Te monitoren

Zie www.arrangementenwaaier.nl

Toolbox Arrangeren in het Sociaal Domein

Voor medewerkers in de toegang, zoals sociale wijkteams, is een toolbox Arrangeren ontwikkeld. In een workshop worden de medewerkers meegenomen in de nieuwe werkwijze en aanpak van het arrangeren én leren zij werken met het Leefzorgplan.

Leefzorgplan

De werkwijze van arrangeren is verwerkt in een Leefzorgplan of Ondersteuningsplan. Het Leefzorgplan is het nieuwe vraagverhelderingsinstrument, dat wordt gebruikt in de keukentafelgesprekken. In het Leefzorgplan wordt de zelfredzaamheid, de ondersteuningsvraag en het arrangement (aanbod) in kaart gebracht en vastgelegd met behulp van de Arrangementenwaaier.

Arrangeermodule

Metaobjects heeft een regiesysteem ontwikkeld, dat gebaseerd is op het concept van de Arrangementenwaaier. Met het regiesysteem kan de werkwijze van arrangeren optimaal worden ondersteund.

Monitoring Sociaal Domein

Voor verschillende gemeenten zijn monitorinstrumenten ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Het betreft:

  • Atlas voor het Sociaal Domein. Een presentatie per wijk van de vele gegevens op het gebied van het Sociaal Domein aan de hand van de Arrangementenwaaier.
  • Een Monitor toegang, waarin de werkwijze van de sociale wijkteams en de vastgelegde Leefzorgplannen wordt gemonitord.
  • De Arrangementenmonitor, waarin aantal en kosten van voorzieningen per wijk inzichtelijk worden gemaakt en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt ondermeer gebruikt door Coöperatie VGZ en een twintigtal gemeenten waar VGZ mee samenwerkt. Andere gemeenten kunnen ook een abonnement afsluiten op de Arrangementenmonitor. Zie www.arrangementenmonitor.nl