Gemeente Peel en Maas Coöperatie VGZ

Gemeente Peel en Maas Coöperatie VGZ: Ondersteuning bij transformatie

De gemeenten Peel en Maas en het Zorgkantoor VGZ Noord- en Midden-LImburg trekken al enkele jaren als één regisseur op bij de implementatie van de overheveling van de AWBZ-naar de Wmo. Zij zijn hiermee voorloper in Nederland. Een van de speerpunten is en de inrichting van een zelfredzame samenleving ondermeer door een structuur van integrale dagvoorzieningen . Ook hierin zijn in verschillende kernen al landelijke voorbeeld projecten gerealiseerd, waarbij de dagvoorzieningen “gedraaid” wordt door de lokale gemeenschap met (beperkte) ondersteuning van professionals.

In dit project adviseer ik de opdrachtgevers over de implementatie van de functie begeleiding van AWBZ naar Wmo. Samen met de beleidsregisseur van de gemeente Peel en Maas en de zorginkoper van het zorgkantoor vorm ik het implementatieteam.

De nadruk in 2010 en 2011 lag op de inrichting van een toekomstbestendige structuur van dagvoorzieningen.  Speerpunt in 2012 is de voorbereiding op de overheveling van de gehele ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ naar gemeenten in 2013. Hierbij wordt naast de (collectieve) integrale dagvoorzieningen nadrukkelijk ook de afstemming gezocht met de individuele ondersteuning via het Netwerk “welzijn versterkt”, dat inmiddels ook in de gemeente Peel en Maas ingericht wordt. Tenslotte wordt ook invulling gegeven aan de  kanteling van de loketstructuur via het Schakelplein.

In 2013 is volop gewerkt aan de voorbereiding op de  decentralisaties in het sociale domein per 1-1-2015. Concreet betekent dit dat voor zes dorpsdagvoorzieningen en 7 zorgboerderijen/maatschappelijk ondernemers door gemeente en zorgkantoor  in 2014 al rechtstreeks de dagbesteding wordt ingekocht conform de aanpak zoals die straks in de Wmo zal gelden. Hiermee loopt de gemeente Peel en Maas al (ver) vooruit op de landelijke ontwikkelingen van AWBZ naar Wmo.

Deze voortvarende aanpak is alleen mogelijk dankzij de inzet van de lokale samenleving. Dat ook de dorpen in Peel en Maas vooroplopen, laat het artikel van de Volkskrant over Koningslust, waar deze kern als hét schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving wordt geportretteerd.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????