Advies

Advies

Als materiedeskundige in het Sociaal Domein geeft Maarten Thönissen beleidsadvies aan gemeenten en maatschappelijke partners. Zijn mix van analytisch vermogen én “down to earth” pragmatisme stellen hem in staat om toekomst- en beleidsvisies op te stellen, maar deze ook vervolgens te concretiseren en te implementeren met behulp van haalbaarheidsstudies, implementatieplannen, projectplannen en modellen.

Zijn expertise is vooral gericht op de maatschappelijke sector en het snijvlak met de zorgsector. Voorbeelden zijn: opstellen van beleidsvisies en programma’s, het ontwerpen van nieuwe dienstverleningsconcepten en bekostigingsmodellen, het opstellen van analyses en haalbaarheidsstudies.

DSCN0339klein - kopie