“Werken met hoofd, hart en handen aan het sociaal domein”

Maarten Thönissen werkt al vele jaren met passie en betrokkenheid in het sociaal domein. Hij maakt plannen, helpt mee die uitvoeren en ontwikkelt instrumenten voor de transformatie in het sociaal domein. Kijk op deze website voor meer informatie de advieswerkzaamheden van Thönissen Management en Advies. Of kijk op www.arrangementenwaaier.nl  en www.arrangementenmonitor.nl voor meer informatie over zijn instrumenten sociaal domein.

Nieuws

Het Kenniscentrum Sport heeft een interview gepubliceerd over het sportzorgconcept van de Sportlandgoed de Haamen in de gemeente Beek, waar ik enkele jaren geleden een bijdrage aan heb mogen leveren. In het artikel lichten Arend te Velde van OZO en ikzelf toe waarom het sportzorgconcept tot stand is gekomen en welke verbinding er in het sociaal domein tussen Sport, Zorg en Wmo gevonden kan worden. Lees meer.

Referenties

Thönissen Management en Advies heeft sinds 2004  tientallen opdrachten uitgevoerd in het sociaal domein. Veelal voor gemeenten maar ook voor maatschappelijk partners, zoals zorgverzekeraar/zorgkantoor. zorgaanbieders en woningcorporaties. Met veel opdrachtgevers heeft hij inmiddels een jarenlange samenwerkingsrelatie opgebouwd. Lees meer.

Contact

Thönissen Management en Advies is gevestigd in Maastricht en werkt door het hele land. Voor meer informatie over zijn advieswerkzaamheden of de toepassingsmogelijkheden van de arrangementenwaaier en arrangementenmonitor kunt u contact opnemen met Maarten Thönissen. Kijk hier voor alle contactgegevens.

Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier is een inspiratiemodel voor de transformatie van het Sociaal Domein en is ontwikkeld door Thönissen Management en Advies. De Arrangementenwaaier kan gebruikt worden om te arrangeren, te transformeren en te monitoren. Ga naar de website.

Arrangementenmonitor

In de Arrangementenmonitor worden gegevens van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt inmiddels door een 18-tal gemeenten en  Coöperatie VGZ gebruikt voor verschillende toepassingen. Andere gemeenten kunnen ook deelnemen. Ga naar de website.

Thönissen Management en Advies

Thönissen Management en Advies is het zelfstandige adviesbureau van Maarten Thönissen. Hij geeft advies aan gemeenten en maatschappelijke organisaties en ontwikkelt instrumenten voor de transformatie in het Sociaal Domein. Hij helpt partijen bij het verwezenlijken van plannen. Lees meer.